sesam.hu

Engineering Manager | Trail Runner | Stockholm, Sweden

Styggen på ryggen

Styggen er angsten og panikken. Den stemmen som finnes i oss alle, som sier at alt kommer til å gå galt. Noen hører stemmen tydeligere, høyere og jævligere enn andre. Sangen er for dem som har en daglig fight med den jævelen.* — 730.no

* Styggen is the anxiety and the panic. The voice that’s in us all, which says that everything is going to go wrong. Some hear the voice clearer, louder and more fucking annoying than others. The song is for those who have a daily fight with the motherfucker.