sesam.hu

Engineering Manager | Trail Runner | Stockholm, Sweden

IPRED2 holnap

Az európai parlament holnap véleményezi az IPRED2 néven ismert irányelv-javaslatot a szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről. Ez EFF és egyéb jogvédő szervezetek már egy ideje kongatják a vészharangot, hogy az eddiginél (sőt a sokat kritizált amerikai változatnál) is drákóibb tervezet megszavazása beláthatatlan követkeményekkel járhat. A három sarkalatos pont a (1) mindennemű szellemi tulajdonsértés büntetőjogi tétellé emelése, (2) az ilyen tevékenységben való bűnrészesség és felbujtás kriminalizálása, és (3) a lehetőség, hogy a jogosultak is részt vehessenek a nyomozásban.

3. cikk – Jogsértések
A tagállamok biztosítják, hogy a szellemi tulajdonjog bárminemű, üzletszerűen elkövetett, szándékos megsértését, vagy arra irányuló kísérletet, bűnpártolást és ilyen sérelmekre való felbujtást bűncselekménynek minősítenek.

4. cikk – Közös nyomozócsoportok
(…) A szellemi tulajdonjog megsértésével kapcsolatos bűnügyi nyomozások megkönnyítése érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy a szellemi tulajdonjog érintett jogosultjai, vagy megbízottjaik, illetve a szakértők támogathassák a közös nyomozócsoportok által végzett nyomozásokat…

Az EP elé benyújtott bizottsági javaslat teljes szövege itt olvasható magyarul. (angol verzió)

Az ellenzők nyílt levélben fogalmazták meg aggályaikat. Szeretnék ha (1) a szellemi tulajdon megsértésének meglehetősen tág köre helyett szűkítenék a törvény hatályát a szerzői jog megsértésére és a védjegyek hamisítására. Valamint (2) precíz definíciót szeretnének az “üzletszerűen elkövetett” és a “szándékos megsértés” fogalmakra. Végül (3) a “bűnpártolás és ilyen sérelmekre való felbujtás” rész kihagyásával kivédeni a másodlagos felelősség lehetőségét. (Azaz hogy egy programozót vagy internetszolgáltatót büntetőjogi felelősséggel ruházzanak fel azért, mert a programjukat vagy szolgáltatásukat egy harmadik személy kalózkodásra használta fel.)

A Legislative Observatory szerint a felelős bizottság is tisztában van a problémákkal és módosító javaslatokat tett például a törvény hatályának szűkítésére és pontosabb meghatározások hozzáadására.

Valamint az EP holnapi döntése sem jelenti még az irányelv hatályba lépését. Ehhez még az Európa Tanácsnak is meg kell szavaznia a tervezetet, méghozzá minősített többséggel. Ha a két szerv véleménye nem egyezik meg, a javalsat újra az EP elé fog kerülni egy második olvasásra, ahol akár véglegesen el is utasíthatják azt.

Az EFF mindenesetre nagyban buzdítja az európaiakat, hogy üzenjenek a képviselőiknek a javaslat ellenzését kérve. Persze a mi képviselőink között olyan is van, akinek még email címe sincs