sesam.hu

Engineering Manager / Trail Runner / Budapest, Hungary

Pie

Jim: Guys, uh, what exactly does third base feel like?

A szinkronból az ilyesmik hiányoznak.