sesam.hu

Engineering Manager | Trail Runner | Stockholm, Sweden

ijime

Egy japán kisiskolás névtelen levelet küldött az oktatási miniszternek, melyben leírja, ha nem tudnak változtatni a helyzetén, öngyilkos lesz. Az osztálytársai ugyanis erőszakoskodnak vele, bántják, csúfolják, kiközösítik. A határidő 11-e, szombat.

A BBC, a Japan Times és az Asahi Shinbun tudósitása angolul. Az Asahi Shinbun japán verziója.

Az ilyesmi nem ritka japánban. A jelenség neve az いじめ (ijime). Igazából nehéz jó magyar szót találni rá, hiszen csak japán kontextusban derül ki az igazi értelme. Hiszen otthon is előfordul, hogy csúfolnak valakit, hogy nem játszanak vele, hogy kiközösítik. Ilyenkor szól a tanárának, szüleinek, és így vagy úgy megoldják a problémát. A legritkább esetben van komolyabb kimenetele a dolognak.

Japánban ez egészen más. Iskolába muszáj járni, muszáj beilleszkedni, mert ettől függ a jövőd. A csoportból nem lehet kilógni, mert azt büntetik. És ha kirekeszt a csoport az egyes egyedül a te bajod, mert nem küzdöttél eléggé, nem alkalmazkodtál. És mindez benne lesz az értékelésben ám, amit a tanárod ír rólad, és ami mellesleg a továbbtanulás egyik alapja.

Csak később – ma – fedeztem fel, hogy az oktatási minisztérium nyilvánosságra hozta a teljes levelet beszkennelve (PDF), remélve, hogy talán valaki nyomra tudja vezetni őket az író kilétével kapcsolatban. A levél némileg olvashatóbb formában fent van a Mainichi-MSN híroldalon.

Sőt, eme japán nyelvű hír alapján az is kiderült, hogy a levélíró példáját mások is követték.

Én pedig lefordítottam a leveleket magyarra, látván hogy az otthoni híroldalak közül egy sem foglalkozott a dologgal. (Az ijime jobb hiján erőszakoskodás lett. Suta megoldás, de nincs jobb ötletem. Előfordulásakor kéretik az egészbe mélységében belegondolni, hogy teljes legyen a kép.)

Természetesen semmi bizonyíték nincs, hogy a levelet valóban egy gyerek írta, hogy valóban öngyilkosságot tervez. De én részemről nem lennék meglepve ha az utolsó betűig igaz lenne a dolog…

Legvégül: a levél tartalma meglehetősen kemény, a „nyugalom megzavarására alkalmas” Caveat emptor. Az alábbi linkre kattintva olvasható.

Igazolás arról, hogy az erőszakoskodás miatt követek el öngyilkosságot

Ibuki Bunmei Oktatási Miniszter Úrnak

Igazolom, hogy november 11-én azért fogok öngyilkosságot elkövetni, mert erőszakoskodtak velem. Ha meghalok ezt a levelet az erőszakoskodó osztálytársaimnak, a tanáraimnak, az iskolaigazgatónak, az oktatási bizottságnak, az erőszakoskodó osztálytársaim szüleinek és az én szüleimnek kérem mutassa meg. Legyen szives még a médiának is megmutatni a levelet, kérem szépen.

Ezt a levelet azért írom, mert szenvedés az életem. A velem erőszakoskodók semmilyen büntetésben nem részesülnek. Szóltam a tanáraimnak, de nem tettek semmit. Szóltam a szüleimnek is, de csak annyit mondtak, „viseld el”. Bár a szüleim felvették a kapcsolatot az iskolaigazgatóval és az oktatási bizottsággal, semmi sem változott. Így a szüleim és a tanáraim úgy vélték „a személyiségeddel van baj”, „tűrd el, mást nem mondhatunk”. Ezért ha november 8-a szerdáig nem változik semmi, ezen igazolást követve öngyilkos leszek. Az elkövetés helye az iskola lesz. Mivel senkiben sem bízhatok, az oktatási miniszter úrnak írtam levelet. A nevemet a November 11-i, szombati hírekben hozza nyilvánosságra. Kérem szépen. Kérem szépen.

Osztálytársaimnak

Miért erőszakoskodtok velem? Azért mert „gusztustalan” vagyok, mert „büdös” vagyok? Miért közösítetek ki? Miért húzzátok le a nadrágomat? Netán homokosok vagytok? Miért csúfoltok? Nem értem. Mivel erőszakoskodtatok velem, öngyilkos leszek. Miután meghaltam hazugság lesz-e, hogy megbánnivalótok van, hogy rosszat tettetek? Egyáltalán nem sajnáltok semmit? Ha bánnátok a dolgot akkor nem erőszakoskodtatok volna. Elfelejtenétek az évek múlásával. Ezért leszek öngyilkos. Vállaljátok a felelősséget, kövessétek a példámat. November 12-én, vasárnap, az osztályteremben legyetek ti is öngyilkosak. Habánjátok amit velem műveltetek, képesnek kell rá lennetek. Azt hiszem tudom, miért szükséges, hogy mindannyian öngyilkosak legyetek, vállalva a felelősséget. Azért mert a tévében az erőszakoskodók, a tanárok, az igazgatók és az oktatási biztosok cinkossá válva eltüntetik a bizonyítékokat, és tagadják, hogy bármilyen erőszakoskodásról szó lenne. Nincs olyan erőszakoskodó gyerek aki bevallaná, mit csinál. A felnőttek hibája. De hiba lenne azt gondolni, hogy a felnőttek ezúttal is megvédenek. Különböző embereknek megírtam, hogy vállalnotok kell a felelősséget, és meg kell halnotok. Az erőszakoskodást egyáltalán nem bocsátom meg. Aki nem lesz öngyilkos, gyávának tekintem és kísérteni fogom. Bosszúból én fogom megölni. Nyilvánosságra hozom mindenkinek a nevét. Pokol lesz az életetek. Szégyenbe kerültök, mindenhonnan azt fogjátok hallani: erőszakoskodó. Vállaljátok már végre a felelősséget.

Gyűlés helye: osztályterem

Időpont: november 12-e, vasárnap, az öngyilkosságomat követő nap

Hozni kell: kötél (felakasztáshoz) vagy kés (saját kéz általi halálhoz)

Aki nem tartja be, megátkozom és megölöm. Viszlát, gyilkosaim.

Szüleimnek

Édesapám, édesanyám, amikor ezt olvassátok és már öngyilkos lettem. Ne haragudjatok rám. Nem tudtam tovább tűrni. A velem erőszakoskodók, az iskola tanárai, az igazgató, az oktatási bizottság, mind egyforma. A tévében láttam, hogy vannak mások is akik az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak, rájöttem, hogy nem muszáj küzdeni. Az erőszakoskodó osztálytársaim, a semmit nem tevő tanárok, az igazgató, az oktatási bizottság hibájából halok meg. Öngyilkos leszek. Erőszakoskodók, tanáraim, igazgatóm, oktatási biztosok, a tévében látottakhoz hasonlóan ezúttal is kibújnak majd a felelősség alól? Biztos vagyok benne. Ezért magukat is kísérteni fogom. Ha újra megszületnék ismét édesapám és édesanyám gyereke szeretnék lenni.

Osztályfőnökömnek

Miért nem tetszett segíteni nekem? Annyiszor mondtam, a szüleim is mondták, hogy kínoznak. Hiába mondta nekem, hogy „tűrj”, „benned van a hiba”, továbbra is „gusztustalannak”, „büdösnek” csúfoltak. Kiben van a probléma? Miért csak nekem kell alkalmazkodni, beilleszkedni? Utálni tetszik engem? Ha november 8-áig, szerdáig, nem figyelmezteti a velem erőszakoskodókat, úgy november 11-én, szombaton, öngyilkos leszek az iskolában. Maga is ugyanolyan mint az erőszakoskodók. Ha meghalok kísérteni fogom. Egyáltalán nem bocsájtok meg. Ha meghalok maga is hazudni fog, ahogy a tévében láttam. „Nem volt erőszakoskodás” meg „Az erőszakoskodás és az öngyilkosság között semmilyen kapcsolat nincs” fogja majd mondani, nemde? Tessék vállalni a felelősséget és a halálomat követő napon, 12-én, vasárnap legyen öngyilkos. Komolyan. Habár, nem bízhatok meg magában. Ezért írtam az oktatási miniszternek. Nem bízhatok meg az iskolám tanáraiban. A többiben sem. Úgy tettek, mintha nem látnák. Pedig előttük erőszakoskodtak velem, látniuk kellett. Hogy miért nem tettek semmit, nem értem.

Az osztálytársaim szüleinek

A maguk gyerekeinek erőszakoskodása miatt öngyilkos lettem, már nem élek. Milyen gyerekeket neveltek maguk? Én tudom. Olyan gyerekeket tetszettek nevelni, akik csoportosan erőszakoskodnak, aztán elmismásolják a felelősséget, nem? Legyenek szivesek hagyják abba a hazugságot, hogy az öngyilkosságommal kapcsolatban semmilyen erőszakoskodásról nem tudtak. Értem én. Azért teszik mert a saját gyerekük erőszakoskodása miatt valaki meghalt. Gyilkosság történt. Nem bízok a kínzóim szüleiben. Az iskolával karöltve elsimítják majd a dolgot, elrejtik a bizonyítékokat. Ezért írtam az oktatási miniszter úrnak. Mit tetszettek mondani a gyerekeiknek? Bűnéért el nem kapott embert megölnének? Vállalják a felelősséget? Ki fogja vállalni? Hazug emberek gyerekei is hazudni fognak. Felelőtlenek. Gyilkosok. Lehet, hogy maguk is a gyerekeikhez hasonlóan embert is öltek? Szó sincs róla? Gyilkosságot nem követtek el, de öngyilkosságba hajszoltak-e esetleg valakit? Tanítsák meg a gyerekeiket a felelősségre.

Gyűlés helye: osztályterem

Időpont: November 12-e, vasárnap, az öngyilkosságomat követő nap

Hozni kell: kötél (felakasztáshoz) vagy kés (saját kéz általi halálhoz)

Mondják meg a gyerekeiknek, hogy legyenek öngyilkosok. Parancsolom. A gyerekeik embert öltek. Vagy tessék megölni maguk a gyerekeiket.

Végül, aki ezt az ígéretet nem tartja be, azért teszi mert nem érez megbánást az erőszakoskodásért. Azért teszi mert hazug és gyáva. Az öngyilkosság előtt kárpótlásul fejenként egymillió jent adományozzanak valamilyen erőszakoskodás-ellenes civil szervezetnek.

Az oktatási bizottságnak

Miért lettem öngyilkos, tudják-e? Hazudnak, amikor azt mondják, fogalmuk sincs róla. Mindenekelőtt a következőt szeretném mondani: „az öngyilkosságom erőszakoskodás miatt követtem el, ok-okozati kapcsolat van az erőszakoskodás és a halálom között, miközben az oktatási bizottság nem tett semmit”.

Legyenek szivesek, a hírekben a kamerák előtt az igazat mondják. A szüleim annyiszor de annyiszor szóltak, az oktatási bizottság miért nem tett semmit mégsem? Kérem, mondják el nekem, mi a dolga az oktatási bizottságnak? A kínoztatás az oktatási bizottság feladata? Az egész országban az oktatási bizottságok erőszakoskodásra buzdítanak? A tévében mind hazudnak. Most is eltüntetik majd a bizonyítékokat? Ezúttal nem hagyom. Ezért írtam levelet az oktatási miniszter úrnak. A semmit nem tevő oktatási bizottságnak nem bocsátok meg. Ha nem képesek megszüntetni az erőszakoskodást november 8-áig, szerdáig, akkor november 11-én, szombaton öngyilkos leszek. Komolyan mondom. Nincs semmi szükség olyan oktatási bizottságra, amely nem tesz semmit, úgyhogy azonnal oszoljanak fel.

Ha meghalok, kísérteni fogom magukat. Bárhol is nyilatkoznak a hírekben. Ha hazudnak azt csak saját maguk miatt teszik. Fizetett zsiványok, nem bocsájtom meg az egoizmust. Öngyilkos leszek.