ijime

Egy japán kisiskolás névtelen levelet küldött az oktatási miniszternek, melyben leírja, ha nem tudnak változtatni a helyzetén, öngyilkos lesz. Az osztálytársai ugyanis erőszakoskodnak vele, bántják, csúfolják, kiközösítik. A határidő 11-e, szombat.

A BBC, a Japan Times és az Asahi Shinbun tudósitása angolul. Az Asahi Shinbun japán verziója.

Az ilyesmi nem ritka japánban. A jelenség neve az いじめ (ijime). Igazából nehéz jó magyar szót találni rá, hiszen csak japán kontextusban derül ki az igazi értelme. Hiszen otthon is előfordul, hogy csúfolnak valakit, hogy nem játszanak vele, hogy kiközösítik. Ilyenkor szól a tanárának, szüleinek, és így vagy úgy megoldják a problémát. A legritkább esetben van komolyabb kimenetele a dolognak.

Japánban ez egészen más. Iskolába muszáj járni, muszáj beilleszkedni, mert ettől függ a jövőd. A csoportból nem lehet kilógni, mert azt büntetik. És ha kirekeszt a csoport az egyes egyedül a te bajod, mert nem küzdöttél eléggé, nem alkalmazkodtál. És mindez benne lesz az értékelésben ám, amit a tanárod ír rólad, és ami mellesleg a továbbtanulás egyik alapja.

Csak később – ma – fedeztem fel, hogy az oktatási minisztérium nyilvánosságra hozta a teljes levelet beszkennelve (PDF), remélve, hogy talán valaki nyomra tudja vezetni őket az író kilétével kapcsolatban. A levél némileg olvashatóbb formában fent van a Mainichi-MSN híroldalon.

Sőt, eme japán nyelvű hír alapján az is kiderült, hogy a levélíró példáját mások is követték.

Én pedig lefordítottam a leveleket magyarra, látván hogy az otthoni híroldalak közül egy sem foglalkozott a dologgal. (Az ijime jobb hiján erőszakoskodás lett. Suta megoldás, de nincs jobb ötletem. Előfordulásakor kéretik az egészbe mélységében belegondolni, hogy teljes legyen a kép.)

Természetesen semmi bizonyíték nincs, hogy a levelet valóban egy gyerek írta, hogy valóban öngyilkosságot tervez. De én részemről nem lennék meglepve ha az utolsó betűig igaz lenne a dolog…

Legvégül: a levél tartalma meglehetősen kemény, a „nyugalom megzavarására alkalmas” Caveat emptor. Az alábbi linkre kattintva olvasható.

Igazolás arról, hogy az erőszakoskodás miatt követek el öngyilkosságot

Ibuki Bunmei Oktatási Miniszter Úrnak

Igazolom, hogy november 11-én azért fogok öngyilkosságot elkövetni, mert erőszakoskodtak velem. Ha meghalok ezt a levelet az erőszakoskodó osztálytársaimnak, a tanáraimnak, az iskolaigazgatónak, az oktatási bizottságnak, az erőszakoskodó osztálytársaim szüleinek és az én szüleimnek kérem mutassa meg. Legyen szives még a médiának is megmutatni a levelet, kérem szépen.

Ezt a levelet azért írom, mert szenvedés az életem. A velem erőszakoskodók semmilyen büntetésben nem részesülnek. Szóltam a tanáraimnak, de nem tettek semmit. Szóltam a szüleimnek is, de csak annyit mondtak, „viseld el”. Bár a szüleim felvették a kapcsolatot az iskolaigazgatóval és az oktatási bizottsággal, semmi sem változott. Így a szüleim és a tanáraim úgy vélték „a személyiségeddel van baj”, „tűrd el, mást nem mondhatunk”. Ezért ha november 8-a szerdáig nem változik semmi, ezen igazolást követve öngyilkos leszek. Az elkövetés helye az iskola lesz. Mivel senkiben sem bízhatok, az oktatási miniszter úrnak írtam levelet. A nevemet a November 11-i, szombati hírekben hozza nyilvánosságra. Kérem szépen. Kérem szépen.

Osztálytársaimnak

Miért erőszakoskodtok velem? Azért mert „gusztustalan” vagyok, mert „büdös” vagyok? Miért közösítetek ki? Miért húzzátok le a nadrágomat? Netán homokosok vagytok? Miért csúfoltok? Nem értem. Mivel erőszakoskodtatok velem, öngyilkos leszek. Miután meghaltam hazugság lesz-e, hogy megbánnivalótok van, hogy rosszat tettetek? Egyáltalán nem sajnáltok semmit? Ha bánnátok a dolgot akkor nem erőszakoskodtatok volna. Elfelejtenétek az évek múlásával. Ezért leszek öngyilkos. Vállaljátok a felelősséget, kövessétek a példámat. November 12-én, vasárnap, az osztályteremben legyetek ti is öngyilkosak. Habánjátok amit velem műveltetek, képesnek kell rá lennetek. Azt hiszem tudom, miért szükséges, hogy mindannyian öngyilkosak legyetek, vállalva a felelősséget. Azért mert a tévében az erőszakoskodók, a tanárok, az igazgatók és az oktatási biztosok cinkossá válva eltüntetik a bizonyítékokat, és tagadják, hogy bármilyen erőszakoskodásról szó lenne. Nincs olyan erőszakoskodó gyerek aki bevallaná, mit csinál. A felnőttek hibája. De hiba lenne azt gondolni, hogy a felnőttek ezúttal is megvédenek. Különböző embereknek megírtam, hogy vállalnotok kell a felelősséget, és meg kell halnotok. Az erőszakoskodást egyáltalán nem bocsátom meg. Aki nem lesz öngyilkos, gyávának tekintem és kísérteni fogom. Bosszúból én fogom megölni. Nyilvánosságra hozom mindenkinek a nevét. Pokol lesz az életetek. Szégyenbe kerültök, mindenhonnan azt fogjátok hallani: erőszakoskodó. Vállaljátok már végre a felelősséget.

Gyűlés helye: osztályterem

Időpont: november 12-e, vasárnap, az öngyilkosságomat követő nap

Hozni kell: kötél (felakasztáshoz) vagy kés (saját kéz általi halálhoz)

Aki nem tartja be, megátkozom és megölöm. Viszlát, gyilkosaim.

Szüleimnek

Édesapám, édesanyám, amikor ezt olvassátok és már öngyilkos lettem. Ne haragudjatok rám. Nem tudtam tovább tűrni. A velem erőszakoskodók, az iskola tanárai, az igazgató, az oktatási bizottság, mind egyforma. A tévében láttam, hogy vannak mások is akik az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak, rájöttem, hogy nem muszáj küzdeni. Az erőszakoskodó osztálytársaim, a semmit nem tevő tanárok, az igazgató, az oktatási bizottság hibájából halok meg. Öngyilkos leszek. Erőszakoskodók, tanáraim, igazgatóm, oktatási biztosok, a tévében látottakhoz hasonlóan ezúttal is kibújnak majd a felelősség alól? Biztos vagyok benne. Ezért magukat is kísérteni fogom. Ha újra megszületnék ismét édesapám és édesanyám gyereke szeretnék lenni.

Osztályfőnökömnek

Miért nem tetszett segíteni nekem? Annyiszor mondtam, a szüleim is mondták, hogy kínoznak. Hiába mondta nekem, hogy „tűrj”, „benned van a hiba”, továbbra is „gusztustalannak”, „büdösnek” csúfoltak. Kiben van a probléma? Miért csak nekem kell alkalmazkodni, beilleszkedni? Utálni tetszik engem? Ha november 8-áig, szerdáig, nem figyelmezteti a velem erőszakoskodókat, úgy november 11-én, szombaton, öngyilkos leszek az iskolában. Maga is ugyanolyan mint az erőszakoskodók. Ha meghalok kísérteni fogom. Egyáltalán nem bocsájtok meg. Ha meghalok maga is hazudni fog, ahogy a tévében láttam. „Nem volt erőszakoskodás” meg „Az erőszakoskodás és az öngyilkosság között semmilyen kapcsolat nincs” fogja majd mondani, nemde? Tessék vállalni a felelősséget és a halálomat követő napon, 12-én, vasárnap legyen öngyilkos. Komolyan. Habár, nem bízhatok meg magában. Ezért írtam az oktatási miniszternek. Nem bízhatok meg az iskolám tanáraiban. A többiben sem. Úgy tettek, mintha nem látnák. Pedig előttük erőszakoskodtak velem, látniuk kellett. Hogy miért nem tettek semmit, nem értem.

Az osztálytársaim szüleinek

A maguk gyerekeinek erőszakoskodása miatt öngyilkos lettem, már nem élek. Milyen gyerekeket neveltek maguk? Én tudom. Olyan gyerekeket tetszettek nevelni, akik csoportosan erőszakoskodnak, aztán elmismásolják a felelősséget, nem? Legyenek szivesek hagyják abba a hazugságot, hogy az öngyilkosságommal kapcsolatban semmilyen erőszakoskodásról nem tudtak. Értem én. Azért teszik mert a saját gyerekük erőszakoskodása miatt valaki meghalt. Gyilkosság történt. Nem bízok a kínzóim szüleiben. Az iskolával karöltve elsimítják majd a dolgot, elrejtik a bizonyítékokat. Ezért írtam az oktatási miniszter úrnak. Mit tetszettek mondani a gyerekeiknek? Bűnéért el nem kapott embert megölnének? Vállalják a felelősséget? Ki fogja vállalni? Hazug emberek gyerekei is hazudni fognak. Felelőtlenek. Gyilkosok. Lehet, hogy maguk is a gyerekeikhez hasonlóan embert is öltek? Szó sincs róla? Gyilkosságot nem követtek el, de öngyilkosságba hajszoltak-e esetleg valakit? Tanítsák meg a gyerekeiket a felelősségre.

Gyűlés helye: osztályterem

Időpont: November 12-e, vasárnap, az öngyilkosságomat követő nap

Hozni kell: kötél (felakasztáshoz) vagy kés (saját kéz általi halálhoz)

Mondják meg a gyerekeiknek, hogy legyenek öngyilkosok. Parancsolom. A gyerekeik embert öltek. Vagy tessék megölni maguk a gyerekeiket.

Végül, aki ezt az ígéretet nem tartja be, azért teszi mert nem érez megbánást az erőszakoskodásért. Azért teszi mert hazug és gyáva. Az öngyilkosság előtt kárpótlásul fejenként egymillió jent adományozzanak valamilyen erőszakoskodás-ellenes civil szervezetnek.

Az oktatási bizottságnak

Miért lettem öngyilkos, tudják-e? Hazudnak, amikor azt mondják, fogalmuk sincs róla. Mindenekelőtt a következőt szeretném mondani: „az öngyilkosságom erőszakoskodás miatt követtem el, ok-okozati kapcsolat van az erőszakoskodás és a halálom között, miközben az oktatási bizottság nem tett semmit”.

Legyenek szivesek, a hírekben a kamerák előtt az igazat mondják. A szüleim annyiszor de annyiszor szóltak, az oktatási bizottság miért nem tett semmit mégsem? Kérem, mondják el nekem, mi a dolga az oktatási bizottságnak? A kínoztatás az oktatási bizottság feladata? Az egész országban az oktatási bizottságok erőszakoskodásra buzdítanak? A tévében mind hazudnak. Most is eltüntetik majd a bizonyítékokat? Ezúttal nem hagyom. Ezért írtam levelet az oktatási miniszter úrnak. A semmit nem tevő oktatási bizottságnak nem bocsátok meg. Ha nem képesek megszüntetni az erőszakoskodást november 8-áig, szerdáig, akkor november 11-én, szombaton öngyilkos leszek. Komolyan mondom. Nincs semmi szükség olyan oktatási bizottságra, amely nem tesz semmit, úgyhogy azonnal oszoljanak fel.

Ha meghalok, kísérteni fogom magukat. Bárhol is nyilatkoznak a hírekben. Ha hazudnak azt csak saját maguk miatt teszik. Fizetett zsiványok, nem bocsájtom meg az egoizmust. Öngyilkos leszek.

0 Replies to “ijime”

 1. Huh…
  És megint Huh….
  Megértem a srácot soha nem voltam közösségi alkat és szerintem soha nem leszek, talán mert, soha nem bíztam senkiben, csak a családomban és a barátaimban. Kiskoromban csúfoltak engem is, aztán vége lett, pár pofon után :) Mondjuk a középiskolai osztálytársaim közül sokat még mindig nem tudok elviselni. De ez egy ilyen világ. Nem tudom, hogy a srác miért nem látja be azt, hogy ha megöli magát akkor a többiek nyertek, ha kiáll az igazáért, akkor meg akár nyerhet is, ha a japán társadalmat nézzük szerintem kissé gondban vannak, a gyerekekbe a csordaszellemet nevelik belé, s nem a ragadozó életmódott, bár hogy melyik szemlélet a helyes, az nem az én tisztem eldönteni, de tény, ha nem vagy konfliktuskerülő, akkor sokkal eredményesebb az életed, bár ott van a másik oldal is hogy akkor az akaratodat kényszeríted rá másokra, s ha belegondolunk akkor ez sem szép dolog. Az meg hogy változ meg, s próbálj beileszkedni a csopotba, szerintem nem a legjobb megoldás mindig, vannak akik túl egyénike, a művészek a zsenik, akik nem úgy látják a világot, nem úgy gondolkodnak, mint a többség. Mert ugye a szocializáció a többség akarata és hallgatólagosan elfogadott normarendszere, de ki mondja azt, hogy ez a jó. Hogy a srác meg büdös, az meg kit érdekel nem kell szagolgatni, amúgy van egy betegség is, akik szenvednek benne azoknak feszült állapotban túltermelnek a mirigyei és kissé kellemetlen szaguk lesz, de erre nem megoldás a megaláztatás, az osztálytársainak kellen egy kis beleérző képesség, s meg lehetne oldani a dolgot.
  Az meg, hogy a srác felszóllítja az osztálytársait az osztfőjét, a szülöket, hogy legyenek öngyilkosok, szerintem nem megoldás, bár tekintve, hogy fenyegeti őket, hogy szellemként kísérteni fogja őket és úgy kergeti halálba, elképzelhető, hogy elégé motiváló erő lesz pár embernek, hogy e módon vállaja a felelősséget.
  Szóval megint rájöttem arra, hogy nem értem az embereket, s arra is hogy az emberi lény egyszerre a legcsodálatosabb és a leggonoszabb teremtmény e planéta felszinén. :(
  SeSam, ha tudsz még valami infót, kérlek oszd már meg velünk, mert erre most kiváncsi vagyok, hogy mi lesz a vége, remélem nem az amit a kissrác tervez, már ha eredeti a szöveg, bár lehet, hogy csak egy kis figyelemfelrázó kampány, de szerintem túl “jó” ahhoz, hogy valami szociólogus írja, túl életszerű, túl fájdalmas…

 2. Megmutattam anyunak, ő pszichológus. Bár az egész komolyságát ő sem kérdőjelezi meg, szerinte személyiségzavaros lehet, aki írta.
  Mindenesetre, kérlek tájékoztass minket a folytatásról, SeSam.

 3. Youkai,

  Ne mondd azt, hogy nem érted az embereket, itt japánokról van szó… :) De komolyan. Totál máshogy müködnek mint te, megérteni nem lehet, max kis rálátást szerezni a viselkedésükre de ahhoz meg nagyon-nagyon sokáig kell az országban élni.

  Lehet, hogy neked furcsa az, hogy vki így reagál egy ilyen szitációra de itt eléggé alap, senki nem lepődik meg rajta, min havonta egy _nyilvánosságra hozott_ eset van.

  Komolyan mondom, Peti meg nem hangsúlyozta eléggé, hogy itt mennyire téged tekintenek rossznak, ha az egész osztalyod ver meg kínoz. Az egész a te hibád mert zavarod a létezéseddel a harmóniát. Nélküled béke lenne nem? Hát csoda, hogy oda lyukadnak ki, hogy megölik magukat? Ami egyébkent is benne van a néplélekben alapból. Peti majd egyszer irj a shinjuu-ról… (Az a katarzisa a beteljesült szerelmi történeteknek, hogy együttes öngyilkosságot követnek el… No comment… )

  Ami a büdösséget illeti, mi nem értjük de ez a legmegalázóbb szó amit egy iskolásra mondhatsz Japánban. Nemtom, mint nálunk a tetves vagy ilyesmi. Abszolút nincs köze a dolognak ahhoz hogy az illetőnek igazából van szaga vagy nincs.

  Peti,

  Nagyon durva, ma reggel nézem a Super Morningot, hát extra riportsorozat megy (ment) ezen a héten az oktatási rendszer problémáiról. Na, mondom, mi a szösz. Nézem, mai téma, tanárok öngyilkossága és az ijime közötti kapcsolat. Húúúúú mondom csak nem megtörtént hogy néhány tanár actually beismerte hogy köze van mondjuk egy hatéves öngyilkosságához?! Mekkora előrelépés lenne…

  Erre… Tanárok, akik öngyilkosok lettek mert a sempaiok (kollégák) ijimeztek őket! Interjú azzal aki “majdnem elvette saját életét” mert nem bírta a másik bunkó tanár lelki terrorát…

  Istenem, istenem. Én meg még azt hittem végre a gyerekekkel foglalkoznak. Hát csoda hogy nem védik meg őket a tanáraik ha ők maguk is inkompetens szerencsétlenek?!

  Megjegyzem már mondom egy ideje, hogy ha nem foglalkoznának annyit a médiában a gyerek öngyilkosságokkal (nem az ijimével, az öngyilkosságokkal…) akkor nem tudnák lemásolni az ötletet. Kb ugyanúgy mint otthon ha vki a metró elé ugrik nem adják le a hírekben mert egy csomóan erőt merítenek belőle es utána csinálják.

 4. Magdi!
  Szerintem tény és való, hogy jó pár ezer km-ról nem lehet megérteni az embereket, de azért még próbálkozok :). Mondjuk ezek után kissé máshogy nézem azokat a képeket amik a flickr-en vannak, s japánok készítették őket, érdemes megnézni, felér egy szociológia tanulmánnyal. Amúgy érdekes lehet, egy olyan kúltúra, ahol nem az egyén a fontos, hanem a közösség, s ez szerintem a jelek szerint tényleg és totálisan igaz japánra, csak azt nem értem, hogy miért nem változtatnak, ezzel a szemlélettel nem lehet sokáig ugrálni a világban, mindenütt azt nyomják, hogy a legfőbb érték az ember, már ha szabad ez t a lejárt szavatosságú szlogent idéznem, de tényleg ha megnézzünk egy társadalmat, a közösség egyénekből áll, s az egyének egyedi értéke adja a közösség összesített értékét, vagy tévedek? De ahhoz, hogy az egyén értékes legyen, ahhoz ki kell bontakoznia, s ha ezt nem hagyják akkor a közösség is satnyúlni fog. Szerintem ezt kéne belátni a japán oktatásban, anyámon látom, hogy minden egyes gyerekkel foglakozik a suliban, még ha az gázos is. Lehet, hogy a többi kolléga már leírta a srácot, de anyám megpróbálja kihozni belőle a lehetőséget. Nem hiszem el, hogy erre ne volna ember, pedagógus, pénz japánban. Ha nem csinálnak valamit akkor Ők fogják, hogy is fogalmazzak finoman “meginni” a levét a dolognak.
  Ami meg a tanárok közti erőszakot illeti, hát… ok hogy egy tanári karban vannak feszültségek, fúrások faragások, de hogy lelki terrot csinálni, én megkérdezném, hogy az illető tanár egyáltalán alkalmas erre a pályára. Magyarországon van pályalkalmassági vizsga a tanároknak, meg minden, ez japánban nincsen, vagy olyan light, hogy egy szociópata is simán lehet tanár????
  Ha a havi egy esetett nézzük, akkor az nem is sok, de valószínüleg ez csak a jéghegy csúcsa. Mondjuk én is hallotam a japánba dívó új ösznépi “sportról” a netes önszerveződésű suicid clubokról, de most őszintén senki nincs ott vezető pozicióba, aki elgondolkozna ezen és azt mondaná a miniszterelnöknek, hogy: Uram rohadt nagy gáz van a társadalommal?

 5. Bocs de hanyagolom az ekezeteket mert haromszor lassabban irok miatta…

  A lenyeg a hierarchian van. A csoportot van aki vezeti es a vezetobe fektetett hit mozgat mindent. Ez automatikusan jon, es olyan melysegekre lemegy ami egy europai embernek elfogadhatatlan. Pl ha van egy egy evvel folottem jaro diak akkor nekem ot magaznom kell(ene) attol fuggetlenul hogy mondjuk nalam ket evvel fiatalabb es felmutatnivaloja sincs tul sok… De felettem van a ranglistan. Ezt egy europai nem fogadja el.

  Ez a csoportos formula tobbszaz eve mukodik… Nem hiszem hogy barmikor megvaltozna, Japan egy zart orszag, elegge mindegy hogy a hatarain kivul mi van ha belul mukodnek a dolgok. Akiknek nem tetszik a rendszer elmehet, es el is megy.

  Ami a tanarokat illeti, biztos vagyok benne, hogy rengeteg idot toltenek a problemas diakokkal. Lehet, hogy meg tobbet is, mint otthon. A tanulas, a munka, a kuzdes az egy kiemelt terulet (eletuk vegeig kb egyes szamu is marad mig nalunk ezt a helyet a csalad foglalja el) es rengeteg energiat olnek bele. A hierarchiaban felul alloknak az a hivatalos dolguk hogy segitseg az alsobbakat ilyen szempontbol. Az alsobbak pedig bizalommal fordulnak a felsosokhoz. Nemtom otthon milyen szemekkel neznenek ram ha mondjuk masodeveskent odamennek tok termeszetesen egy harmadeveshez, hogy te felettem vagy segits mar megirni ezt a beszamolot angolul… Itt alap.

  Amit viszont nem bocsatanak meg az az egyenieskedes. Nehanyszor meg lett nekem mondva, hogy onzo vagyok, es teljesen ala is irom, mert japan szemmel az, hogy nekem sajat, kulonbozo velemenyem van amit raadasul nem is tartok meg magamnak, az mar annak minosul. Ha sajat velemenyed van ami nem egyezik a csoportod hivatalos – vezeto altal kiadott allaspontjaval – akkor csak rontod az osszetartast, dezertor vagy. Es megbuntetnek. Persze itt jon be az agyonismetelt klasszikus mondas hogy a kiallo szoget beverik. Pontosan. Pontosan. Beveres alatt kirekesztest kell erteni. Nem kikozosites, csak egyszeruen lemaradsz valahogy informaciokrol amiknek el kellett volna hozzad is jutni csak valahogy nem sikerult…

  Na nem irok valami osszeszedetten. Az a gond hogy a tarsadalom nem adja meg az egyennek a tartast amire szuksege lenne konfliktushelyzetben. Az a gond hogy egy szerencsetlen kissrac ahelyett hogy kiallna maga mellett es nekiallna verekedni mert elhiszi hogy az igazsag az o oldalan all (vagy arra konspiralna hogy inkabb a tobbieket oli meg maga helyett…) inkabb felakasztja magat. Az a gond hogy az elsoeves diakok akkor sem szolnak ha a masodeves kotelezo jelleggel tanulokoroket szervez nekik amik semmire sem jok. Az a gond, hogy a tanariban a tanar nem all ki magaert es nem uvoltozik vissza a masiknak csakazert mert a masik felette all. Az a gond, hogy az egesz tarsadalom ilyen es ha megszolal egy vekony hangocska akkor a szulok valasza az hogy turj ahelyett hogy kivennek a gyerekuket az iskolabol es megvedenek a fajdalomtol (mert milyen dolog mar megszegyeniteni az iskola vezeteset…).

  Itt egy reszlet amit vhova irtam.

  And it’s not only foreigners. Half of my Japanese friends already moved abroad. Because of the closed nature of Japanese society it’s unlikely they can return and be part of the group again. But they don’t really want anyway.

  And the other half is considering moving abroad too. Most of them. They say they are suffocated here. One of them says he starts breathing freely when he goes to America. Another says he’s moving to Europe because people are so honest there. I understand them because I know this chained-down feeling but to me the knowledge helps that I ultimately go home.

 6. WOW….
  Hát, akkor én ott a közellenség szerepében lennék, mert a szám akkora, véleményem is van, a többit sejted :)
  De ha elvonatkoztatunk a japán megszokásoktól, akkor azt láthatjuk, hogy ez, hogy úgymond “csorda” szellem van, idővel a társadalom kárára fog válni, mert hogyan tárgyaljon az a japán egy európaival, vagy egy amerikaival, aki hozzá van szokva, hogy egyén, hogy maga van és paszta, ebből kifolyólag, kissé nagyobb mind a túlélési ösztöne, mind a probléma megoldó képessége. Szóval elmondhatjuk, hogy látjuk a problémát, de a megoldás az még messze van…
  Csak azon csodálkozok, hogy ha ez van japánban, akkor hogy állhatják meg a helyüket a globalizált világban? Azt megértem, hogy zárt világ, de zárt világok nem létezhetnek sokáig a földön, leszámítva mondjuk Észak Koreát, vagy Kubát (bár Kuba sem olyan zárt mint régen) szóval ha kiszakadunk a társadalomból , akkor találunk egy gazdasági problémát.
  Mondjuk néha jó a csoport szellem, de amit én tapasztaltam az inkább európaibb, magyarosabb. Bár én is láttam klikkesedést is a fősulikon, tudom, tudom nem jó példa, de csak ehez tudom hasonlítani.
  Ps: Amúgy meg nem gáz az ékezet hiánya :) Jah és ne hagyd, hogy beverjék azt a szöget :)

 7. Nyilvan minden tarsadalomban vannak klikkesedesek, feszultsegek a kulonbozo csoportok stb kozott. Itt nem errol van szo, kezdjuk azzal, hogy nem te hatarozod meg, hogy melyik csoportba tartozol… :)

  Ne aggodj, engem aztan nem vernek le, de a gaijinokat itt alapbol nem kell felteni, a nyugati kulturalis hatter genetikailag :) biztositja “az egyen tuleleset”, mondjuk ugy. Csak persze ezzel jar a folyamatos frusztracio… Mert annyira masok az ertekek itt. Es az embernek nem fer a fejebe es majd megpukkadok a duhtol… Foleg csaladi fronton. Ha eltevedt haromeveseket akarsz latni egy bevasarlutcan amin hompolyog a tomeg menj ki barmelyik nap es nezz szet. Nem stresszelik szet magukat az anyukak hogy vigyazzanak a gyerekukre. Altalaban 3 meterrel lemaradva utanuk futnak a kicsik, aztan persze leszakadnak es volt mar olyan hogy egy gyereket a negysavos utca melletti parkolosavbol szedtem ossze, majd 15 percet acsorogtunk mire befutott az anyuka (probaltam lepasszolni egy japannak aki mellettem papirokat osztogatott de tagra meredt szemmel total panikban meredt ram ugyhogy inkabb feladtam…). Vagy: a gyereket ugy adjak le az oviban, hogy jaj csinaljatok mar majd vele valamit mert lazas….

  A, napokig tudnek irni de csak jol felhuzom vele az agyamat…

  A kerdesedre valaszolva, az a szomoru igazsag hogy az orszag tenyleg elszigetelt. :) Internet: nem beszelnek angolul. Van nekik sajat oldaluk kismillio, japanul. Es tenyleg nem beszelnek angolul, nekik ez teljesen mas teszta mint mondjuk egy magyarnak aki nem beszel angolul, nekik mar a betuk is alapbol idegenek (latin betuket 12 eves koruktol tanuljak hivatalosan) es akkor jon meg csak a nyelv. Ki veszi a faradsagot hogy ezen atragja magat amikor nincs ra szukseg?

  Ami meg az utazast illeti, csoportban jarnak kulfoldre, elore megszervezett idobeosztassal es japan idegenvezetokkel. Viszik magukkal Japant, mintha ki sem leptek volna az orszagbol. Egyszer voltam Balin ilyen szervezett cucc kereteben (hosszu sztori hogy miert, a lenyeg hogy kenyszeritve voltam…) gyunyoru hotelunk volt, tenyleg amilyet a kepeken latni, min negycsillagos de akar tobb is es mindekozben nagyon olcso… Es a szemelyzet egytol egyig beszelt japanul.

  Es ez meg nem durva. A durva resz most jon: angolul viszont _senki_. Mert a japanok kiszolgalasara specializalodott az egesz. Es tele van a vilag ilyen helyekkel.

  Aki pedig igenis elmegy egyeni utra, vagy valahogy ugy adodik hogy kulfoldon el egy ideig, az vagy elhagyja az orszagot (latott egy mas ertekrendet es raebredt arra hogy van mas utja is a menekulesnek a hazai helyzet elol mint az ongyilkossag…) vagy folyamatosan arrol abrandozik hogy elkoltozik. Lsd fenti angol bejegyzesem. Azok a japanok akikkel en kapcsolatban vagyok, nyilvan egy nyitott, kulturalisan erzekeny reteg, azok mind el akarjak hagyni az orszagot… Mind vagy lakott, vagy utazott kulfoldon, _egyedul_.

  Es hogy hogy van az orszag uzletileg meg politikailag kapcsolatban a vilaggal? Hat van egy reteg aki igenis tud angolul gyonyoruen, es teljesen tisztaban van a nyugati ertekrenddel. Top vezetokrol es diplomatakrol van szo. Szuk a reteg. Jo pelda a professzorom, aki diplomata amellett hogy minket nyaggat ;), na o pl tinedzser koraban Amerikaban lakott, kesobb aztan elvegezte a Kyotoi Egyetemet ami itt nagy szam, de visszament es tanult a New York Universityn is. Azota elt mar Svajcban is mint hivatalos japan kikuldott, most gondolkodik azon hogy elkoltozik a csaladjaval Franciaorszagba… Az angolja kituno, van humora, _ember formatuma_, es hogy mennyire ertekeli a nyugati ertekrendszert azt jol erzekelteti egy megjegyzese amit nekem mondott: hogy nem tudja, mit csinalna, ha mi, nemzetkozi diakok nem lennenk az orajan. Masik: mi “tokosok” vagyunk.

  Ha egy kulfoldi tart eloadast es a prof lekritizalja a kulfoldi visszaszol de min megvedi az allaspontjat. A japanok azonnal magukeva teszik a kritikat eszukbe se jut hogy esetleg megis nekik van igazuk…. (a szokasos hozzaallas ugye…) Es arra is volt pelda hogy valaki elsirta magat a kritika miatt. Raadasul az illeto egy phd diak volt…

  Szegeny profom vert izzad a japan diakjaival. :)

 8. Hát mondjuk fusztráció van itthon is, csak az más téma. Mondjuk olvastam valahol, talán az indxen, hogy a japánokonúj kór dívik a Párizs szindróma, elmennek párizsba egyedül és szembesülnek a kellemtlen valósággal, hogy azért a franciák sem olyan kedvesek mint ahogy Ők képzelik, s egy idealizált kép omlik össze bennük. Ez a japánra specializált hotel azért dúrva, nem tudom, hogy akkor miért mennek el külföldre üdülni, én nem gyakran vagyok kint, nincs rá időm, de ha kint vagyok élvezem, hogy minden más, hogy nem magyarul beszélnek az emberek és ha akarok venni egy doboz cigit, vagy egy szendvicset akkor más nyelven kell beszélnem. Mondjuk gyakrabban kellene mennem, mert lassan már elfelejtem a németet amit tanultam :( De hát ez van :(
  A kisgyerekes story az durva… de nagyon. Bár ha azt nézzük, hogy más dolgokat , is egy sajnálom, vagy egy bocsánatot kérekkel elintézik akkor valahol érthető.
  Amúgy hallotatok már valami infot a kisrácról a local mediában, mert a deadline nagyon közel van, vagy ha számolom az időzonákat már el is múlt ?

 9. Hát… ha becsületes és szavatartó diák..akko má rég nyomott egy harakirit… ezesetben logott egy kicsit…. magyarba ilyen nincs… :S de jo lett volna akasztott osztálytársakat látni… Tanáromat idézve: akasztani való társaság… :/

 10. hmm bekapcsoltam a tv.-t hatha talalok valami hiradot. Azt sajna meg nem talaltam de ismet az oktatas problemait elemzik.
  Egy frusztralt tanar panaszolja hogy nem tud rendet tartani az osztalyban ugyhogy szamolja ev vegeig a napokat/ oldalakat masoltat a gyerekekkel a tankkonyvbol hatha csendbe maradnak/ hasonlo sorsu tanarokkal megbeszeli a dolgot- nincsennek kevesen. Megoldas persze nincs hummog mindenki a studioban hogy mik vannak.
  a kovetkezo tema: miert nem fizetik az ebed dijat egyes szulok?

 11. Huh. nagyon érdekes az egész.

  Mondjuk nincs semmi kapcsolatom a japán társadalommal, csak anime-ket nézegetek.
  Ezek szerint a japánok (mivel vannak ilyen íróik) csakcsak rendelkeznek a probléma megoldásának kulcsával. Ott sokszor van egyéni vélemény, szembe keveredés az irányítókkal, problémamegoldás. és hősök, akik megvédik a gyengébbeket, illetve toleráló társadalom.

  Bár érthető is, mivel ha a társadalmuk ilyen, ahogy leírtátok, akkor álomvilágban, más világban kereshetnek sokan menekülést.

  …a valóság mindíg kegyetlen. és ha nincs egyéni kiszakadási vágy, vagy nincs elég erő az emberekben, nem is fog változni…

 12. Youkai,

  Kerdesedre a valasz, minden ironia nelkul:

  Minek mennek a japanok kulfoldre?

  1. lefenykepezni a hires cuccokat
  2. vasarolni
  3. enni

  Ennyi. Tobb opcio nincs. (A sorrend az nem feltetlenul priority itt, orszagonkent valtozik. Pl Hawaiira vasarolni mennek elsosorban. Stb.)

  Peti majd irj ha van vmi ujsag a temaban, en lusta vagyok hiroldalakat bongeszni. Viszont holnap reggel koran kelek ugyhogy megnezem a Super Morningban mondanak-e valamit a dologrol.

Leave a Reply